Vardagskyrka

VARDAGSKYRKA – TORSDAG DEN 7 FEBRUARI KL. 19.00
Välkommen hem till Julia och Tobias Thyni.

Vi kommer att lovsjunga Jesus, be, läsa Bibeln och fira nattvard.

En enkel Gudstjänst där mötet med Jesus och varandra står i centrum.

Hoppas vi ses!

Övriga datum under våren: 14 mars, 4 april, 2 maj.