Händer i kyrkan

ONSDAG 24 APRIL
Kl. 18. Vi får besök av Emil Mattsson, direktor för Göteborgs Räddningsmission.
Kom och låt dig inspireras av en man som har ett stort hjärta för de marginaliserade i vårt samhälle och som ser församlingen som en viktig gemenskap och resurs för att förbättra villkoren för de hårdast drabbade. Det blir också en fin möjlighet att få lära känna Räddnings Missionen lite bättre. 

SÖNDAG 28 APRIL

Kl. 18 Sönda´kväll i Kortedalakyrkan. Vi får besök av God Jord, som är en 

”kristen organisation med syfte att hjälpa individer och kyrkor att leva hållbara liv som speglar Jesus osjälviskhet och Faderns kärlek till sin skapelse”. https://www.godjord.nu/start/