Sönda’kväll 23 februari

Som en del av församlingens temaår ”Till jordens yttersta gräns” har vi en samling där vi bjudit in Open Doors. Det är en internationell kristen missionsorganisation som kämpar för att hjälpa förföljda kristna runtom i världen.

Nu på söndag klockan 17 kommer de till vår kvällssamling och berättar om sitt arbete. I samband med samlingen blir det också fika. Varmt välkomna!