Apostlagärningarna under hösten

Vårt år där vi följer Apostlagärningarna fortsätter under hösten. Det kommer att göras vissa justeringar i och med att vi kommer fira gudstjänst varannan vecka. Nedan ser du de datum då vi ses och vilka texter som det då kommer att predikas över. Tanken är att man läser de texter själv som inte kommer upp i någon gudstjänst. Ibland är det inga texter mellan två gudstjänster, detta har att göra med att det har skett ett urval över de viktigaste texterna som är kvar i Apostlagärningarna. Till redskap för den egna läsningen finns den andaktsbok som Equmeniakyrkan gjort i samband med detta temaår. Har du inte fått boken än så hör av dig till oss så ser vi till att du får en.

Augusti

23e – Bibeltext Apg 7:54-8:3

September

6e – Bibeltext Apg 8:26-40

20e – Bibeltext Apg 9 (hela kapitlet)

Oktober

4e – Bibeltext Apg 10 (hela kapitlet)

18e – Bibeltext Apg 12:24-13:3

November

1e – Bibeltext Apg 15:1-35

15e – Bibeltext Apg 17:16-34  

29e – Bibeltext Apg 19 (hela kapitlet)

December

13e – Bibeltext Apg 20:17-21:16

27e – Bibeltext Sammanfattning av avslutningen i Apg