Gudstjänster under hösten

Från och med den 23 augusti kommer vi börja fira gudstjänst varannan vecka kl 11 (jämna veckor). Vi kommer då välkomna ett maxantal på 30 personer som kommer kunna sitta väl utspridda i lokalen. I övrigt uppmanar vi er att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, känner du dig sjuk så stanna hemma. Då rekommendationerna ser ut som de gör har vi i nuläget ingen verksamhet för personer i riskgrupp. Se vår kalender för att se tider för gudstjänster.