Digitala samlingar våren 2021

Under våren firar vi digitala gudstjänster varannan vecka (jämna veckor) tillsammans via Zoom. Under träffarna läser vi igenom Filipperbrevet. Vårens datum för gudstjänst är (med tillhörande verser från Filipperbrevet):

  • 31/1 – 1:1-11
  • 14/2 – 1:12-30
  • 28/2 – 2:1-18
  • 14/3 – 2:19-30
  • 28/3 – 3:1-16
  • 11/4 – 3:17-4:9
  • 25/4 – 4:10-23

Inställda samlingar

På grund av de nya rekommendationer som kommit för att minska smittspridningen av Coronaviruset i Västra Götalandsregionen har församlingsledningen beslutat att ställa in all verksamhet (förutom vår barnverksamhet). Det innebär att våra två kommande gudstjänster och ett inplanerat församlingsmöte ställs in. Det är jättetråkigt, men vi känner att det är det mest ansvarsfulla beslutet med tanke på de skärpta allmänna råd som kommit med anledning av den ökade smittspridningen (se https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan-vastra-gotalands-lan-och-ostergotlands-lan/)


Om vi alla i samhället är noggranna med att följa rekommendationerna och med Guds hjälp kan vi förhoppningsvis ses igen till första advent!


Vi kommer uppdatera informationen löpande utifrån hur situationen utvecklar sig.

Gudstjänster under hösten

Från och med den 23 augusti kommer vi börja fira gudstjänst varannan vecka kl 11 (jämna veckor). Vi kommer då välkomna ett maxantal på 30 personer som kommer kunna sitta väl utspridda i lokalen. I övrigt uppmanar vi er att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer, känner du dig sjuk så stanna hemma. Då rekommendationerna ser ut som de gör har vi i nuläget ingen verksamhet för personer i riskgrupp. Se vår kalender för att se tider för gudstjänster.

Apostlagärningarna under hösten

Vårt år där vi följer Apostlagärningarna fortsätter under hösten. Det kommer att göras vissa justeringar i och med att vi kommer fira gudstjänst varannan vecka. Nedan ser du de datum då vi ses och vilka texter som det då kommer att predikas över. Tanken är att man läser de texter själv som inte kommer upp i någon gudstjänst. Ibland är det inga texter mellan två gudstjänster, detta har att göra med att det har skett ett urval över de viktigaste texterna som är kvar i Apostlagärningarna. Till redskap för den egna läsningen finns den andaktsbok som Equmeniakyrkan gjort i samband med detta temaår. Har du inte fått boken än så hör av dig till oss så ser vi till att du får en.

Augusti

23e – Bibeltext Apg 7:54-8:3

September

6e – Bibeltext Apg 8:26-40

20e – Bibeltext Apg 9 (hela kapitlet)

Oktober

4e – Bibeltext Apg 10 (hela kapitlet)

18e – Bibeltext Apg 12:24-13:3

November

1e – Bibeltext Apg 15:1-35

15e – Bibeltext Apg 17:16-34  

29e – Bibeltext Apg 19 (hela kapitlet)

December

13e – Bibeltext Apg 20:17-21:16

27e – Bibeltext Sammanfattning av avslutningen i Apg

Bönedygn

I augusti så bjuder vi in er till att delta i ett bönedygn. Det är en ekumenisk bönerörelse som heter ”Sverige 365” vars dröm är att det ska ske bön i Sverige dag som natt under ett helt år. Vi i Kortedala får vara med på sluttampen genom att ta ansvar för ett dygn.

Från den 19:e augusti klockan 17 till den 20:e augusti kl 17 är det vår tur. Tanken är att vi delar in dygnets 24 timmar till 24 olika bönepass. Den som kan skriver upp sig på ett pass på en timma och tillsammans fyller vi ett dygn. Vill du anmäla dig till bönedygnet kan du boka in dig på en timma via denna länken: https://www.24-7prayer.com/signup/8c78fa

Har du inte tillgång till internet, men vill delta så kan du kontakta vår pastor, se kontaktuppgifter på kontaktsidan.

Uppdatering kring coronaviruset (covid19) – 2020-03-28

Equmeniakyrkan Kortedala följer noga utvecklingen kring spridningen av coronaviruset och de riktlinjer och rekommendationer från berörda myndigheter och från Equmeniakyrkan nationellt.

Med anledning av regeringens nya beslut om förbud av sammankomster med fler än 50 personer samt tidigare bedömning av allmän spridningen av coronaviruset ses som mycket hög, ställs våra samlingar in tills vidare. Detta gäller samtliga samlingar, med undantag för barnpysselkvällarna och hemgrupper.

Kyrkan kommer vara upplåst de tider vi enligt programmet skulle firat gudstjänst och andakt på söndagar. Det kommer vid dessa tider finnas möjlighet för dig som vill att besöka gudstjänstlokalen för enkel bön och ljuständning.

Vi hänvisar till vår aktuella kalender som kommer uppdateras kontinuerligt.

Dela dina böneämnen

Vill du dela ett böneämne med församlingen är du varmt välkommen att skicka detta till församlingsrådet som nås på: forsamlingsradet@kortedalakyrkan.se.

Ta del av gudstjänster hemifrån:

Vill du ta del av en gudstjänst hemifrån sänds det från flera olika kyrkor i landet. Varje söndag sänder SVT gudstjänster kl. 10.00 och Sveriges Radio kl. 11.00. De finns även tillgängliga på SVT Play och SR Play.  

Live-sända gudstjänster: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/live-sandningar/

Behöver du hjälp att handla?

Om du har svårt att ta dig ut själv och skulle behöva hjälp med att uträtta ärenden till exempel till mataffär eller apotek, hör av dig till
forsamlingsradet@kortedalakyrkan.se, så ska vi försöka hjälpas åt med detta.

Folkhälsomyndighetens information kring Coronaviruset på olika språk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Equmeniakyrkan uppdaterar fortlöpande information till församlingar gällande Coronaviruset här: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/forsamlingsinformation-med-anledning-av-coronaviruset/

Aktuellt kring Coronaviruset (covid19)

Equmeniakyrkan Kortedala följer noga utvecklingen kring spridning av coronaviruset, och följer rekommendationer från berörda myndigheter och från Equmeniakyrkan nationellt. Då risknivån för allmän spridning är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar tillsvidare.

I nuläget fortsätter vi att fira gudstjänst och bedömer inte att det är aktuellt att ställa in samtliga sammankomster i församlingen. Däremot kommer de samlingar där besökare till stor del utgörs av äldre att ställas in de närmsta veckorna.

Vi hänvisar till vår aktuella kalender som kommer uppdateras kontinuerligt.

Folkhälsomyndighetens information kring Coronaviruset på olika språk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Equmeniakyrkan uppdaterar fortlöpande information till församlingar gällande Coronaviruset här: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/forsamlingsinformation-med-anledning-av-coronaviruset/

Ta del av gudstjänster hemifrån:

Vill du ta del av en gudstjänst hemifrån sänds det från flera olika kyrkor i landet. Varje söndag sänder SVT gudstjänster kl. 10.00 och Sveriges Radio kl. 11.00. De finns även tillgängliga på SVT Play och SR Play.  

Live-sända gudstjänster: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/live-sandningar/

Behöver du hjälp att handla?

Om du har svårt att ta dig ut själv och skulle behöva hjälp med att uträtta ärenden till exempel till mataffär eller apotek, hör av dig till
forsamlingsradet@kortedalakyrkan.se, så ska vi försöka hjälpas åt med detta.

Sönda’kväll 23 februari

Som en del av församlingens temaår ”Till jordens yttersta gräns” har vi en samling där vi bjudit in Open Doors. Det är en internationell kristen missionsorganisation som kämpar för att hjälpa förföljda kristna runtom i världen.

Nu på söndag klockan 17 kommer de till vår kvällssamling och berättar om sitt arbete. I samband med samlingen blir det också fika. Varmt välkomna! 


Församlingens årsmöte

Söndagen den 15 mars i samband med gudstjänsten har församlingen sitt årsmöte. Alla församlingens medlemmar är välkomna för att se tillbaka till året som varit, samt att planera, välja förtroendeuppdrag och se framåt mot året som ligger framför. Årsmötet börjar efter gudstjänsten som är vid 11:00.

Välkomna!

Läsplan – Till jordens yttersta gräns

Läsplan – ”Till jordens yttersta gräns”

Här kan du följa vilken del av Apostlagärningarna som kommer vara i fokus vid de olika samlingarna på söndagarna under våren.

Datum   Tema
5/1   Apg 1
12/1   Apg 2:1-21
19/1   Apg 2:22-47
26/1   Apg 3
2/2   Apg 4:1-22
9/2   Apg 4:23-37
16/2   Apg 5:1-16
23/2   Apg 5:17-42
1/3   Apg 6
8/3   Apg 7:1-53
15/3   Apg 7:54-8:1
22/3   Apg 8
29/3   Apg 9:1-25
5/4   Apg 9:26-43
12/4   Apg 10
19/4   Apg 11
26/4   Apg 12
3/5   Apg 13:1-25
10/5   Apg 13:26-52
17/5   Apg 14
24/5   Apg 15
31/5   Apg 16:1-15
7/6   Apg 16:16-40