Vardagskyrka

Den första torsdagen i varje månad träffas vi hemma hos någon i församlingen. Det är en enkel samling med fokus på gemenskap där vi tillsammans fikar, läser Bibeln, ber och firar nattvard.

Håll utkik på hemsidan eller hör av dig till vår vice församlingsföreståndare om du är intresserad av att komma på Vardagskyrka.