Hemgrupper

Vi tror att en viktig del av att vara kristen är att dela tron på Jesus med andra i vardagen. Därför vill vi erbjuda alla som vill att vara en del av en hemgrupp. I en hemgrupp har du möjlighet att lite närmare lära känna 5-10 personer och dela tankar, erfarenheter, tro och liv. Grupperna träffas hemma hos någon i gruppen, därav namnet. Är du intresserad av att vara med i en grupp eller vill veta mer, kontakta vår pastor, Mike.