Kontakt

Vid frågor och information, kontakta:

Vid hyresfrågor var vänlig kontakta fastighetsansvarig på: fastighet@kortedalakyrkan.se

Pastor: Mike Boije 

pastor@equmeniakyrkankortedala.se

Telefon: 076-007 99 71

Vice församlingsföreståndare: Julia Thyni

Kan nås via: forsamlingsradet@kortedalakyrkan.se

Ordförande: Matilda Eriksson
ordforande@equmeniakyrkankortedala.se
0709-170824

Projekttjänst med diakonal/ social inriktning: Peter Nätterdal

peter@kortedalakyrkan.se

0768-533934


Kassör: Alida Wängberg
kassor@equmeniakyrkankortedala.se
 
Fastighetsskötare Opalen fastighetsförvaltning
Kundservice 031-7998550 (09.30-11.30)
kundservice@opalen.se
 
Fastighetsansvarig: David Wristel
fastighet@kortedalakyrkan.se
 
Vid frågor om hemsidan:
hemsida@kortedalakyrkan.se