Händer i kyrkan

ONSDAG 24 APRIL
Kl. 18. Vi får besök av Emil Mattsson, direktor för Göteborgs Räddningsmission.
Kom och låt dig inspireras av en man som har ett stort hjärta för de marginaliserade i vårt samhälle och som ser församlingen som en viktig gemenskap och resurs för att förbättra villkoren för de hårdast drabbade. Det blir också en fin möjlighet att få lära känna Räddnings Missionen lite bättre. 

SÖNDAG 28 APRIL

Kl. 18 Sönda´kväll i Kortedalakyrkan. Vi får besök av God Jord, som är en 

”kristen organisation med syfte att hjälpa individer och kyrkor att leva hållbara liv som speglar Jesus osjälviskhet och Faderns kärlek till sin skapelse”. https://www.godjord.nu/start/

YOUTH!

YOUTH!

En ungdomssamling i Kortedalakyrkan för dig som är 13+.  

Varje fredag mellan 19 och 20 är vi på Kortedala torg och delar ut fika till alla som vill ha. Kom och häng med oss där! Därefter, vid 20, är ni välkomna med oss till Kortedalakyrkan, där vi gör något kul tillsammans och hänger. Hoppas vi ses!

Ingången är på baksidan.

Har du någon fråga hör av dig till: youth@kortedalakyrkan.se


Vardagskyrka

VARDAGSKYRKA – TORSDAG DEN 7 FEBRUARI KL. 19.00
Välkommen hem till Julia och Tobias Thyni.

Vi kommer att lovsjunga Jesus, be, läsa Bibeln och fira nattvard.

En enkel Gudstjänst där mötet med Jesus och varandra står i centrum.

Hoppas vi ses!

Övriga datum under våren: 14 mars, 4 april, 2 maj.